Skip to main content

Nieuws

eFTI, “electronic Freight Transport Information”. Wat is dat eigenlijk?

Het internet staat vol met artikelen over eFTI, de Europese Verordening “electronic Freight Transport Information”.

Maar wat is eFTI eigenlijk?

De eFTI Verordening op 20 augustus 2020 in werking getreden en geeft lidstaten 5 jaar de tijd om eFTI te implementeren. Vanaf augustus 2025 verkrijgen bedrijven het recht om vrachtinformatie digitaal aan de overheid beschikbaar te stellen. Dit geldt voor alle typen van vervoer, dus over land, spoor, door de lucht en over water. Papieren vrachtinformatie dient ook nog door overheden geaccepteerd te worden, er zijn discussies of vanaf augustus 2029 digitale uitwisseling verplicht zal gaan worden.

eFTI biedt dus grote kansen om processen in transport en logistiek veel efficiënter in te richten. Dat moet ook kunnen leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

In de Verordening staat vermeld, als bedrijven kiezen om de informatie elektronisch beschikbaar te stellen, dan moet men:

  1. Gegevens gebruiken die worden verwerkt op een gecertificeerd eFTI-platform en, indien van toepassing, door een gecertificeerde eFTI-dienstverlener;
  2. Gegevens in machineleesbaar formaat beschikbaar stellen via een geauthentiseerde en beveiligde verbinding met de databron van een eFTI-platform;
  3. Wanneer de gegevens ter inspectie worden opgevraagd, aan de instanties een unieke identificatielink naar die gegevens meedelen;
  4. Op verzoek van de bevoegde instantie ter plaatse, op de apparatuur van de marktdeelnemer, gegevens in een voor mensen leesbaar formaat verstrekken.

Bij een aantal presentaties waar Aventeon recentelijk aanwezig is geweest werd dieper ingegaan op de vereiste architectuur van zo’n systeem. Zoals wij het begrijpen moet de complete architectuur gaan bestaan uit een “privaat domein” (bedrijven) en een “publiek domein” (overheden). Zo’n privaat domein kan van een bedrijf zelf zijn (bijvoorbeeld een grote logistieke dienstverlener, of een eCMR-leverancier, of een samenwerking van bedrijven, of een bedrijf wat hier brood in ziet).

Binnen het deel “privaat domein” maakt een bedrijf zich, via een autorisatie-mechanisme, kenbaar aan een eFTI-platform. Dat eFTI-platform kan communiceren met een eCMR-service en met een “Metadata Registry”. Verschillende eFTI-platformen kunnen ook onderling met elkaar communiceren.

Het publieke domein zal eFTI-Gates gaan kennen, waar overheidsdiensten informatie kunnen opvragen die binnen het private domein beschikbaar zijn. Deze eFTI-Gates kunnen ook onderling communiceren. Een eFTI Gate Nederland kan dus ook communiceren met een eFTI Gate Duitsland, zodat binnen lidstaten altijd de gewenste gegevens opgevraagd kunnen worden.

In het private domein zijn reeds diverse leveranciers actief, maar dat aantal zal snel gaan toenemen. Dat onderlinge communicatie daar van belang gaat zijn lijkt ons volstrekt helder. Maar, overheden (het publieke domein) zijn zover nog niet. Er wordt veel energie in geïnvesteerd, maar men moet natuurlijk wel 27 lidstaten met de neuzen één kant op krijgen.

Er staat veel te veranderen, dat biedt kansen en uitdagingen. Laten wij als branche proberen samen te werken zodat er uiteindelijk goed werkbare systemen worden gerealiseerd waar onze klanten blij van worden.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met ons.

E-mail: 
* Verplichte velden

Over ons

Dagelijks worden honderdduizenden orders gerealiseerd met de ondersteuning van onze Logistics.ONE software. Effectief, gebruiksvriendelijk, flexibel en papierloos.

Neem contact op

+31 (0) 572 346657

Aventeon BV

Klipperweg 19
8102 HR Raalte
Telefoon: +31 (0)572 346657
E-mail:


© Aventeon BV 2021 - Website: Van Dongen Design - Inloggen